Uzavření MŠ dne 27.11.2023

Uzavření MŠ dne 27.11.2023

Důležité informace pro rodiče ke stávce v pondělí 27.11.2023 Zaměstnanci naší školy se do vyhlášené stávky aktivně nezapojují, ale všichni s důvody stávky sympatizují.  Naše škola však bude, i přes výše uvedené oznámení, uzavřena, a to vzhledem k tomu, že se všichni zaměstnanci Školní jídelny K. Čapka, která nám zajišťuje stravování, do stávky zapojují. Tato situace…

Dotazník KLIMA ŠKOLY

Dotazník KLIMA ŠKOLY

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, jak jsme vás informovali v minulých dnech, vedení města má zájem podporovat vaši kvalitu života v oblasti vzdělávání. Je pro nás velmi důležité znát, jak vy a vaše děti kvalitu vzdělávání vnímáte. Informovali jsme vás o sérii čtyř minidotazníků, které vám budou v průběhu tohoto školního roku rozeslány. Nyní startujeme a první dotazník je zaměřen…

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE K ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE K ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Prosíme rodiče, aby věnovali větší pozornost odhlašování a přihlašování stravy dítěte v MŠ platné pro obě pracoviště MŠ Hlubčická a MŠ Mikulášská. Je nutné odhlásit a přihlásit stravu přímo u vedoucí školní jídelny a to telefonicky nebo e-mailem do 11.00 hodin PŘEDCHOZÍHO DNE. Je také možnost odhlásit nebo přihlásit stravu přímo v MŠ kuchařce výdejny…

Adaptační období v MŠ

Adaptační období v MŠ

Vážení rodiče, v příloze Vám přikládám leták MŠMT s odborným přístupem, ve kterém jsou uvedeny příčiny a následky problémů vznikajících během adaptačního procesu dítěte v MŠ, ale i praktické doporučení, jak těmto problémům předejít. priloha_1247268452_0_Leták k MŠ adaptační proces revHP (2)(3)

Obědy do škol 2023/2024

Obědy do škol 2023/2024

Vážení rodiče, zastupitelstvem KÚ Moravskoslezského kraje byla naší mateřské škole schválena dotace  – Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024. Účelem dotačního programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách,  jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci  a umožnit tak…

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

Milí rodiče. Informativní schůzka SRPŠ a schůzka pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou se bude konat : MŠ Hlubčická – pondělí   18.9.2023 v 15.15 hodin MŠ Mikulášská – čtvrtek   21.9.2023 v 15.15 hodin Na schůzce se dozvíte důležité informace týkající se provozu a docházky dětí do MŠ. Děkujeme za vaši účast a těšíme se…