7 kroků v Ekoškole

Metodika

Metodika

Metodika 7 kroků je jednoduchým, ale účinným nástrojem k tomu, aby se ze školy stala skutečná Ekoškola. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

1. Ekotým

Tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu dětí, učitelů, provozních zaměstnanců, vedení školy a také třeba rodičů nebo odborníků. Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků  na škole.

2. Analýza

Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech. Díky ní zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.

3. Plán činností

S pomocí výsledků, které nám dává analýza, navrhujeme a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje.

4. Monitorování a vyhodnocování 

Průběžně zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali. Vyhodnocujeme dopad našich aktivit.  Bez toho bychom totiž nezjistili, jestli naše snažení mělo nějaký smysl.

5. Enviromentální výchova ve výuce 

Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny děti a učitele v rozšiřování poznatků, dovedností a postojů v environmentální výchově. Širší znalost ve všech tématech programu Ekoškola pomáhá nacházet jak souvislosti, tak často i řešení environmentálních problémů.

6. Informování a spolupráce 

Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím k zviditelnění a pochopení naši činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.

7. Ekokodex

Společně ve škole vymyšlíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí.