OP VVV - šablony I. - III.

Naše mateřská škola se zapojila do výzvy MŠMT  – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je víceletým tematickým programem  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů.

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

S projektem „Za novým poznáním I. – III.“  jsme čerpali finanční prostředky  od roku 2016  – Šablony I. s nyní ukončenými  Šablonami III. k  30.6.2022.

Z finančních prostředků byla hrazena zejména personální podpora – chůva, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektové dny ve výuce v MŠ i mimo MŠ a setkávání s rodiči – besedy a podpora nových metod ve výuce zejména ICT.