Režim dne

co a kdy se u nás děje

6.00 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám MŠ do třídy, hry a spontánní činnosti dětí, volně zájmové aktivity,
pohybové činnosti, prováděné podle třídního vzdělávacího programu, individuální a skupinové vzdělávací aktivity,
individuální práce s integrovanými dětmi
8:00 – 8:30 Osobní hygiena, dopolední svačina
8:30 – 9:15 řízené a spontánní činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle cílů školního vzdělávacího programu; práce s integrovanými dětmi,
9:15 – 11:00 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:00 – 11:30 Oběd
11:30 – 13:30 Osobní hygiena a převlékání dětí.
Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:30 osobní hygiena , odpolední svačina ve třídě Sluníček
14:30 – 15:30 Volné činnosti a aktivity dětí částečně řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, předávání informací zákonným zástupcům
15:30 – 16:00 Rozcházení ve třídě Broučků
6.00 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám MŠ do třídy, hry a spontánní činnosti dětí, volně zájmové aktivity,
pohybové činnosti, prováděné podle třídního vzdělávacího programu, individuální a skupinové vzdělávací aktivity,
individuální práce s integrovanými dětmi
8:00 – 8:30 pohybové činnosti řízené učitelkou, rozvoj pohybových dovedností, zdravotní cvičení, pohybové hry s pravidly
8:30 – 9:00 Osobní hygiena, dopolední svačina
9:00 – 9:30 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle cílů školního vzdělávacího programu, skupinové činnosti; práce s integrovanými dětmi
9:30 – 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 14:00 Osobní hygiena a převlékání dětí.
Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:30 odpolední svačina, osobní hygiena
14:30 – 16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy. Rozcházení dětí.
6.00 – 9:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám MŠ do třídy, spontánní a částečně řízené činnosti, individuální práce
ranní komunikační kruh
pohybové činnosti řízené učitelkou, rozvoj pohybových dovedností, zdravotní cvičení, pohybové hry s pravidly
8:00 Začátek povinného vzdělávání
9:00 – 9:30 Osobní hygiena, dopolední svačina, střídání jednotlivých tříd v jídelně
9:30 – 10:00 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí zaměřené na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj podle cílů školního vzdělávacího programu, skupinové činnosti; práce s integrovanými dětmi
10:00 – 12:00 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
12:00 Ukončení povinného vzdělávání
12:00 – 12:30 Oběd a osobní hygiena dětí
12:30 – 14:00 Hygiena a převlékání dětí. Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:30 – 16:00 Volné činnosti a aktivity dětí částečně řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy. Rozcházení dětí.