Ekokodex

Hodnoty a pravidla

Ekokodex

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel.

Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváme v rámci jednotlivých témat. Zároveň nám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí. Ekokodex jsme vytvořili společně v průběhu realizace programu Ekoškola.

Ekokodex pro téma jídlo

Nejen děti z Ekotýmu, ale i ostatní ze třídy Ježečků se  aktivně podílely tvorbě nového EKOKODEXU, který je vytvořen pro téma Jídlo.

Děti přemýšlely nad oázkami, proč je jídlo životně důležité, co musíme dělat, abychom byli zdraví a proč bychom neměli plýtvat potravinami a jídlem vůbec.

Děti se spontánně  vyjadřovaly k tomuto tématu a společně vytvořený EKOKODEX dokreslily a dolepily obrázkami tak, aby tomu samy a všichni ostatní rozuměli.