Obědy do škol

Díky projektu Obědy do škol, který organizuje MPSV, budou i v aktuálním školním roce zdarma obědvat děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů. Sedmým rokem naše mateřská škola v tomto projektu podporuje tyto děti.

Tisková zpráva