Dokumenty

vzdělávání a školní řád

Školní řád

Výroční zpráva 20-21

Výroční zpráva 21-22

Koncepce rozvoje MŠ

Školní řád jídelny

Výroční zpráva 22-23

Inspekční zpráva ČŠI

Další dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijetí

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Pověření Hlubčická

Pověření k odvádění dítěte z MŠ, ul. Hlubčická

Pověření Mikulášská

Pověření k odvádění dítěte z MŠ, ul. Mikulášská

Evidenční list

Evidenční list dítěte

Úplata za vzdělávání

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Individuál

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání