Dokumenty

vzdělávání a školní řád

Školní řád

Školní řád

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2020/2021

ŠVP

Školní vzdělávací program – Zvídálkovy zázraky přírody

Školní řád jídelny

Vnitřní školní řád jídelny

Další dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdelávání

Kritéria pro přijetí

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Pověření Hlubčická

Pověření k odvádění dítěte z MŠ, ul. Hlubčická

Pověření Mikulášská

Pověření k odvádění dítěte z MŠ, ul. Mikulášská

Evidenční list

Evidenční list dítěte

Úplata za vzdělávání

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Individuál

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání