OP JAK

Název projektu:

Za novým poznáním IV.

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0001058

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2022 

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2024

Prodloužení projektu –  na základě Žádosti o změnu ze dne 20.2.2024 bylo MŠMT (poskytovatel dotace) vydáno Rozhodnutí č.22_002/0001058-2 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy fyzické ukončení projektu je stanoveno na   31.12.2024.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na: personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a spolupráci s rodiči dětí a veřejností

Specifické cíle:

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Cílová skupina:

Děti v mateřských školách  Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mateřské škol, včetně vedoucích pedagogických pracovníků, rodiče dětí a žák