Obídek


Skvělou spolupráci s tímto nadačním  fondem naše mateřská škola podpořila od října 2022 do konce ledna 2023 celkem čtyři děti, jejichž rodiny se ocitly ve svízelné sociální situaci a dětem zak mohla být poskytnuta strava bez nárůstu dlužné částky.

Moc děkujeme.

NADAČNÍ FOND  OBÍDEK

Kdo jsme? Jaká je naše motivace?

Jsme Adam a Bára. Jeden pracuje jako ředitel základní a mateřské školy (MŠ), druhá léta pracuje jako vedoucí MŠ. S čím se v praxi setkáváme?

 Například s tímto: Do školy nastupují čtyři nové děti, máma samoživitelka, tři děti v základním a jedno v předškolním vzdělávání. Máma neplatí obědy ani školné. Jako ředitel potřebuji řešit dluh, zamezit nárůstu a zároveň cítím potřebu  podpořit děti a jejich adaptaci do sociální skupiny. Jedním z nástrojů je vyloučit dítě z předškolního vzdělávání, neposkytnout oběd v základním vzdělávání a dát podnět na OSPOD. Vzhledem k tomu, že toto je v rozporu s mým vnitřním nastavením, hledám alternativní způsob řešení. Aktivně komunikuji s rodinou. Oslovuji sociální služby a sponzory. Vyhledávám nadační fond, který se specializuje na podporu teplého obědu pro děti v základním vzdělávání. Uplynou dva roky. Dluh uhradil sponzor, obědy pro dvě děti jsou hrazeny z nadačního fondu, máma dostala přidělenou sociální asistenci, a tak ostatní náklady tj. obědy pro zbývající dvě děti a školné do MŠ platí již dva roky v termínu. Výsledkem jsou najezené děti, které jsou součástí sociální skupiny.

Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli propojit všechny tři články – ředitele mateřské školy, dítě předškolního věku v krizovém stavu rodiny a dobročinné lidské zdroje. Založili jsme nadační fond OBÍDEK. Náplní nadačního fondu je vytvořit most, kdy dobročinné finanční prostředky prostřednictvím ředitele konkrétní mateřské školy putují na účet školy na úhradu obědů pro konkrétní dítě. Naším cílem je vytvořit platformu, díky které děti zůstávají v sociální skupině i v době ekonomické krize rodiny. Klíčovým článkem jsou ředitelé mateřských školek, kteří zaštíťují vyhodnocování potřebnosti a poskytnutí daru ve formě úhrady nákladů na obědy tak, aby se jednalo o citlivý a taktní čin. Záměrem je mít zásobu finančních zdrojů, abychom mohli v době aktuální potřeby pružně a cíleně poskytnout finanční zdroje na zaplacení obědů pro konkrétní dítě do konkrétní mateřské školy. 

KONTAKTY:

Adam Šimůnek – adam@obidek.eu

Čtvrtým rokem  ředitelem málotřídní školy ZŠ a MŠ Brantice. Zakladatel nadačního fondu.

Barbora Sekaninová – bara@obidek.eu

Devatenáct let ve vedoucích funkcích  ZŠ a MŠ Zátor.  Fundraiser.

Irma Suhajová – irma@obidek.eu +420 604 381 613

Třináct let vedoucí MŠ Brantice.  Zpracovatelka žádostí.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:    123-5485430297/0100