MŠ, ul. Mikulášská

pracoviště Mikulášská 8, Krnov

Mateřská škola situovaná v klidné části centra města Krnova, v historické vile Eugena Lindnera. Samostatná zahrada, blízkost městských parků a kulturního prostředí je ideálním místem pro edukační proces. Mateřská škola byla otevřena v roce 1962 jako podniková mateřská škola textilního závodu ZSKN Krnov (výroba stuh, gum, prýmků).

Mateřská škola nabízí dětem klidnou a pohodovou atmosféru. Paní učitelky poskytují dětem péči a podnětné prostředí, které umožňuje rozvoj jeho intelektu a zájmu o další činnosti. Při výchovně-vzdělávací činnosti preferujeme prožitkové učení a skupinovou formu vzdělávání.

MŠ je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí.

  • 1. třída „Motýlci” děti  3 – 5let
  • 2. třída „Včeličky” děti 5 – 7 leté
img-fluid
img-fluid

Motto

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuji.
Co si vyzkouším, tomu taky rozumím.

Confucius

Každé dítě má právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, to znamená, že se rodiče mohou s ředitelkou školy i třídními učitelkami předem dohodnout na nejvhodnějším postupu začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí.

Pro děti a rodiče nabízíme zábavná a tvořivá odpoledne, oslavy tradic, akce dle přání rodičů i dětí. Vítáme zapojení rodinných příslušníků při plánování, organizování i vyhodnocování společných odpoledních akcí.

Video

Video z naší školky