Plán akcí MŠ Hlubčická

Kalendář našich akcí

říjen
 • 2.10.   Fotografování dětí s tématem ,,Lesní jezírko,,
 • 12.10. Toulavá kytara
 • 24.10. Vitamínový den – odpolední akce pro rodiče s dětmi
listopad
 • 14.11. Drakiáda – dopolední akce v MŠ
 • 23.11. Divadlo Smíšek s pohádkou ,,O zlaté rybce“
prosinec
 • 5.12 Mikulášská nadílka v MŠ – dopolední akce se studentkami SPgŠ
 • 14.12. Vůně vánočního čarování – odpolední akce pro rodiče s dětmi

 

leden
 • 18.1. Divadlo Smíšek s ,,Doktorskou pohádkou“
únor
 • 8.2. Divadlo Sandry – Zimní pohádka, začátek v 9:00 hodin
 • 15.2. Divadlo Leonka s pohádkou Dva sněhuláci, začátek v 9:00 hodin
 • 22.2. Masopust – dopolední akce v MŠ

 

březen
 • 7.3.  divadlo Smíšek – pohádka ,,Malované zpívánky“ začátek v 9:15 hodin
 • 19.3. jarní fotografování dětí
 • 28.3. Velikonoce – dopolední akce v MŠ
duben
 • 24.4. Povídání o životě v úlu
 • 30.4. Rej čarodějnic
květen
červen
říjen
 • 2.10.   Fotografování dětí s tématem ,,Lesní jezírko,,
 • 12.10. Toulavá kytara – dopoledne
 • 24.10. Vitamínový den – odpolední akce pro rodiče s dětmi              od 15.15 hod.
listopad
 •  8.11.  Baťůžkový výlet
 • 23.11. Divadlo Smíšek – ,,O zlaté rybce“ v 9.15hod.
prosinec
 • 5.12. ,,Mikulášská nadílka“ v MŠ – dopolední akce se studentkami SPgŠ
 • 14.12. ,,Vůně vánočního čarování“ – odpolední akce pro rodiče s dětmi
leden
 • 18.1. Divadlo Smíšek s ,,Doktorskou pohádkou“
únor
 • 8.2.   Divadlo ,,Sandry“ – ,,Zimní pohádka“ v 8.30 hod.
 • 15.2.  Divadlo ,,Leonka“ – ,, Dva sněhuláci“ v 9.00 hod.
 • 22.2.  Masopust – dopoledne
březen
 • 7.3. Divadlo Smíšek -,,Malované Zpívánky“ v 9.15 hod.
 • 21.3. DINO v 9.30 hod. – ,,Velikonoční tvoření“
duben
květen
červen
říjen
listopad
prosinec
leden

únor
březen
duben
květen
červen