GDPR

Jmenování pověřence

Správce: Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace, se sídlem Hlubčická 89, Krnov 794 01, IČ: 60802596, telefon 554 613 602, email: reditelna@ms-hlubcicka.cz

jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ:04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

  1. ID datové schránky: 5b36car
  2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
  3. telefonní číslo: 703 140 006, 733 281 378, 732 464 854
  4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz