Rubrika: MŠ ředitelna

Adaptace dětí v MŠ

Adaptace dětí v MŠ

Milý rodiče, nástup Vašeho dítěte do školky nám není lhostejný. Naším posláním je umožnění dětem navázání vztahů s vrstevníky, rozvíjení schopnosti spolupráce a prosociálního cítění. Naším cílem je co nejvíce usnadnit Vám i Vaším dětem vstup do mateřské školy. Adaptace znamená přizpůsobení se sociálnímu prostředí. Děti si zvykají na nové podmínky, pro ně doposud neznámé….

Informační schůzka pro nově příchozí děti

Informační schůzka pro nově příchozí děti

Vážení rodiče, chtěla bych vám poděkovat za váš zájem o naší mateřskou a zároveň pozvat na informační schůzku k zahájení nového školního roku. MŠ Hlubčická      23.8.2022  v 15.00 hod.  ve třídě Sluníčka MŠ Mikulášská   24.8. 2022  v 15.00 hod.  ve třídě Motýlci Program : Provozní a organizační informace Školní řád a Školní vzdělávací program Platby…

Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU Všechny podané žádosti přijaté ředitelkou jsou platné a děti jsou přijaty k prázdninovému provozu PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  MŠ MIKULÁŠSKÁ od 4. 7. – 15. 7. 2022 Provoz MŠ: 6.00 – 16.00 hod. Stravování zajišťuje MŠ M. Gorkého. Cena stravy je 40,-kč/den/dítě. Odhlašování stravy na tel.čísle 736 402 572 (volání, sms) do 7.00…

Zápis do MŠ, 3. 5. 2022

Zápis do MŠ, 3. 5. 2022

Zápis na obě pracoviště se uskuteční 3.5.2022 od 10.00 – 16.00 hodin za přítomnosti rodičů i dítěte. V tento den si rodiče s dětmi mohou také prohlédnout danou mateřskou školu formou „Dne otevřených dveří“ a seznámit se s prostory MŠ i učitelkami. PŘÍLOHY: Kritéria pro přijímání dětí  Stanovení podmínek pro podávání žádostí Bc.Alena Klohnová, ředitelka…

Covid ve školách – informace MŠMT

Covid ve školách – informace MŠMT

INFORMAČNÍ NEJASNOSTI VE ŠKOLÁCH Na základě nejčastější dotazů a problémových situacích v uplynulém týdnu připravili pro školy infoleták, jehož primárním cílem je usnadnit a zpřehlednit komunikace se zákonnými zástupci. Leták naleznete v příloze a na https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/ je k němu ještě podrobnější výklad a konkrétní odkazy. kdo nařizuje protiepidemická opatření nařizování a ukončování karantény vydávání OČR podmínky pro povinnou distanční výuku…