UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE K ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE K ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Prosíme rodiče, aby věnovali větší pozornost odhlašování a přihlašování stravy dítěte v MŠ platné pro obě pracoviště MŠ Hlubčická a MŠ Mikulášská.

  • Je nutné odhlásit a přihlásit stravu přímo u vedoucí školní jídelny a to telefonicky nebo e-mailem do 11.00 hodin PŘEDCHOZÍHO DNE. Je také možnost odhlásit nebo přihlásit stravu přímo v MŠ kuchařce výdejny stravy nebo třídní učitelce.
  • Děti mají nárok na stravu 1.den nemoci. Další dny, pokud není strava odhlášena, oběd propadá.
  • Děti zařazené do projektu Obědy do škol – pokud nemají odhlášenou stravu a jsou v MŠ nepřítomny, hradí tuto neodhlášenou stravu rodiče.
  • Podrobné informace k odhlašování a přihlašování stravy jsou popsány ve Školním řádu a Řádu školní jídelny.
  • Prosíme rodiče o důkladné seznámení s výše uvedenými informacemi a především o jejich RESPEKTOVÁNÍ A DODRŽOVÁNÍ.
  • Děkujeme za pochopení.