ZVÝŠENÝ VÝSKYT RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

ZVÝŠENÝ VÝSKYT RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

Vážení rodiče,
na základě zvýšeného výskytu respiračních onemocnění u dětí  na obou pracovištích – MŠ Hlubčická i MŠ Mikulášská, Vás PROSÍME O ZVÝŠENOU OHLEDUPLNOST.
Při sebemenším výskytu příznaků nachlazení, rýmy, kašle… NEPŘIVÁDĚJTE  DĚTI  do kolektivu MŠ. Je to v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí v MŠ,  jak to zaznamenává Školní řád MŠ č.j.71/08/2022, článek ||, odstavec 4.1 a 4.3 – Rodiče předávají do MŠ dítě zdravé.
Děkujeme za projevenou ohleduplnost a za pochopení.