Získání mezinárodního titulu Ekoškola

Získání mezinárodního titulu Ekoškola

Na základě auditu konaného 24.4.2019 naše mateřská škola opět získala mezinárodní titul Ekoškola.

Titul je platný vždy  dva roky . V příloze zveřejňujeme Ocenění Ekotýmu, který má včele s koordinátorkou Ekoškoly v naší mateřské škole, Danou Slamovou, velký podíl na získání již druhého titulu.  Titul Ekoškola zajedeme převzít do Prahy na slavnostní předávání na Staroměstské radnici dne  21.6.2019. Děkujeme všem rodičům a především dětem za podporu a účast, jak při všech aktivitách vycházejících z tématického plánu činností Ekoškoly, tak také vlastním přičiněním v oblasti ochrany životního prostředí.

Ocenění Ekotýmu