Analýza a plán činností na téma JÍDLO

Vzhledem k tomu, že jsme si my dospěláci v mateřské škole uvědomili kolik zbytků jídla každý den zůstáva, rozhodli jsme se společně s dětmi, že se na  téma JÍDLO více zaměříme.

Na úvodní schůzce Ekotýmu jsme využili seznam otázek k Analýze a společně s dětmi i rodiči rozebírali toto téma. Slyšeli jsme roztomilé úvahy  a myšlenky, ze kterých vyšly cíle pro plán činností. Zapisovatelka všechno písemně zaznamenala a koordinátorka paní učitelka Danka zpracovala společně  dětmi, nejen z Ekotýmu, plán činností.

Zaměříme se zejména na dva cíle : vést děti ke správným stravovacím návykům a zaměřit se na plýtvání jídlem. Ostatní úkoly vycházejí z těchto cílů a jsou dětmi graficky  zpracované tak, aby tomu porozuměly. Věříme, že se nám podaří společnými silami všechny úkoly zdárně splnit a děti si odnesou nové poznatky a zkušenosti do života.