Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2022

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2022

Zápis na obě pracoviště se uskutečnl 3. 5. 2022 od 10.00 – 16.00 hodin za přítomnosti rodičů a dítěte. Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2022 naleznete viz níže.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Mateřská škola,
budova Hlubčická
Mateřská škola,
budova Mikulášská
HL 23 MIK 12
HL 24 MIK 16
HL 16 MIK 14
HL 11 MIK 15
HL 17 MIK 06
HL 08 MIK 05
HL 20 MIK 08
HL 12 MIK 09
HL 22 MIK 01
HL 05 MIK 14
HL 15 MIK 10
HL 19 MIK 11
HL 03
HL 13
HL 04
HL 01
HL 06
HL 07
HL 14
HL 09
HL 21
HL 02
HL 18
HL 10
HL 25

___

Bc. Alena Klohnová, ředitelka mateřské školy