Informační schůzka pro nově příchozí děti

Informační schůzka pro nově příchozí děti

Vážení rodiče,
chtěla bych vám poděkovat za váš zájem o naší mateřskou a zároveň pozvat na informační schůzku k zahájení nového školního roku.
MŠ Hlubčická      23.8.2022  v 15.00 hod.  ve třídě Sluníčka
MŠ Mikulášská   24.8. 2022  v 15.00 hod.  ve třídě Motýlci
Program :
  1. Provozní a organizační informace
  2. Školní řád a Školní vzdělávací program
  3. Platby v MŠ
  4. Adaptační program
  5. SRPŠ