Informace k zápisu dne 15.a16.4.2024 na PRÁZDNINOVÝ provoz

Informace k zápisu dne 15.a16.4.2024 na PRÁZDNINOVÝ provoz

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO NÁHRADNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V KRNOVĚ NA ČERVENEC A SRPEN 2024

Letošní rok přináší spoustu změn a věříme, že i Vy – rodiče vnímáte náš záměr: rozšířit kapacitu a rozsah provozu mateřských škol.  Proběhlo několik jednání ředitelek mateřských škol se zástupci zřizovatele. V průběhu procesu přípravy letního provozu mateřských škol bylo nutné reagovat na změny a neočekávané situace, a proto došlo k několika změnám oproti původnímu plánu

Jak postupovat, pokud chcete dítě přijmout do náhradní mateřské školy

· Dle původního přihlášení v tabulkách, které byly rodičům k dispozici do 19. 3., vyplní rodiče žádost o přijetí – formuláře jsou k dispozici v kmenové mateřské škole

· Rodiče požádají ředitelku kmenové mateřské školy o kopii evidenčního listu

· Oba dokumenty doručí ředitelce náhradní mateřské školy v níže uvedených termínech zápisu:

15. a 16. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 osobní podání ředitelce náhradní mateřské školy

15. – 18. dubna 2024 jiný způsob podání:

· Osobní datovou schránkou

· E mailem – pouze dokumenty opatřené elektronickým podpisem

· Poštou – rozhodující je datum podání

· Další způsob podání žádosti není akceptovatelný a žádost nebude přijata: vhození pouze do schránky školy, zaslání dokumentů běžným e-mailem bez elektronického podpisu apod.

· POZOR! Zápis bude probíhat v případě sloučených mateřských škol pouze v budově ředitelství:

MŠ Slunečnice, Albrechtická 85 – i pro pracoviště Bruntálská,

MŠ náměstí Míru – i pro pracoviště Svatováclavská,

MŠ Hlubčická – i pro pracoviště na Mikulášské ulici

· Každé žádosti bude přiděleno číslo, pod kterým bude vedeno správní řízení

· Děti budou přijímány až do naplnění kapacity školy:

Podmínka: Hlásit se může dítě, které navštěvuje MŠ zřizovanou městem Krnov.

Kritérium: Starší dítě má přednost.

· Ředitelky mateřských škol zveřejní 29. 4. 2024 na svých webových stránkách a ve vývěsce školy seznam přijatých dětí, a to pouze seznam čísel, pod kterými bylo vedeno správní řízení

· Pokud je dítě přijato ke vzdělávání, uhradí zákonný zástupce dítěte úplatu stanovenou na daný letní měsíc nejpozději 3. 5. 2024, případně předloží doklad o pobírání příspěvku na živobytí, a to dle pokynů ředitelky náhradní mateřské školy. Pokud nebude úplata uhrazena, anebo nebude předložen doklad o pobírání příspěvku na živobytí do 3. 5. 2024, nebude dítě ke vzdělávání v náhradní MŠ přijato.

· Úplata za vzdělávání je stanovena takto: červenec srpen

· MŠ Hlubčická    81,- + 600,-

· MŠ Jirásková 600,- 136,-

· MŠ Gorkého 700,- 159,-

· MŠ Žižkova 0,- 136,- jen pro přihlášené děti do 19. 3. 2024 (z kmenové MŠ

a MŠ. K. Čapka)

· MŠ Slunečnice 81,- 600,-

· MŠ K.Čapka 0,- 0,-

· MŠ náměstí Míru 81,- 600,-

Jak postupovat, pokud bude dítě chodit do kmenové mateřské školy

· Děti z kmenové mateřské školy jsou k letní docházce přijaty dle písemného přihlášení v tabulkách k 19. 3. a úplatu za vzdělávání hradí způsobem obvyklým. Pokud ve své kmenové mateřském škole nenastoupí ani jeden den, úhradu na daný měsíc neplatí.

 

léto 2024 final(2)

Žádost o přijetí (2)