Analýza a plán činností na téma – Odpady

Analýza a plán činností na téma – Odpady

V rámci témat Ekoškoly jsme si s dětmi vybrali  –  ODPADY.

Na základě Analýzy jsme si vytvořili Plán činností, který jsme si společně s dětmi zhotovili tak, aby tomu děti rozuměly.

Do Plánu činností jsme si s dětmi vybrali – třídění odpadu ve třídách

– sběr výplňového materiálu

– nákup bezobalových potravin

– vážení zbytků jídla

– využít zbytky jídla – sběr suchého pečiva, vermikompostér