Zápis

zápis na školní rok 2022/2023

Zápis do naší MŠ bude probíhat 3. května 2022
od 10.00 – 16.00 na obou pracovištích (MŠ, ul. Hlubčická a ul. Mikulášská)

Elektronický předzápis

 

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

Předzápis pro MŠ, pracoviště ul. Hlubčická 89

Předzápis pro MŠ, pracoviště ul. Mikulášská 8

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Samotný zápis do naší MŠ pak proběhne 3. května 2022 od 10.00 – 16.00 na obou pracovištích (MŠ, ul. Hlubčická a ul. Mikulášská).

whale

Pozvánka k zápisu

Informace

Ve dnech zápisu na MŠ Hlubčická i MŠ Mikulášská mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. V žádném případě nebude v těchto dnech zápisu vytvořeno pořadí s výhodou k přijetí do MŠ.


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. K předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti, které k 31.8. daného roku nedovrší dvou let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Přednostně se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.

Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (nevztahuje se na děti, které se budou vzdělávat v povinném vzdělávání)