Schůzka Ekotýmu 17.4.2019

Schůzka Ekotýmu 17.4.2019

Ve středu 17.4.2019 se sešel na své  jarní schůzce Ekotým.

Hodnotily se akce, které byly naplánovány v Plánu činností a uskutečněny. Akce k tématu Jídlo měly pozitivní vliv na děti, které se  snaží uvědomovat si proč je důležité neplýtvat jídlem. Děti si samy, pomocí smajlíku, hodnotily naplánované aktivity. Atmosféra schůzky byla příjemná, děti opět připravovaly pohoštění a rodiče se aktivně zapojovali nejen do diskuze, ale i svými podněty.

Na programu  schůzky jsme se domluvili také na zapojení do kampaně Obyčejné hrdinství a jako výzvu jsme si dali zasazení kytky, což jsme společně na závěr uskutečnili osázením dvou azalek a drobných letniček na zahradě MŠ. Aktivními pomocníky byly opět děti.

zápis Ekotýmu