Nové informace k prázdninovému provozu

Nové informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

na základě pokynu pana starosty a opakujících se dotazů rodičů napříč krnovskými MŠ, byl připraven informační leták ohledně náhradního provozu v době letních prázdnin. V letošním roce se zřizovatel rozhodl nastavit nový systém letního provozu mateřských škol.

Záměrem změny je:

– více mateřských škol v provozu – umístění více dětí

– delší pobyt dětí ve svých kmenových školkách

– pedagogové ze zcela uzavřených MŠ (MŠ K. Čapka, MŠ Žižkova, MŠ ul. Bruntálská) budou učit v mateřských školách, které budou v provozu (bližší informace ve vašich školkách)

– vybrat si mateřskou školu podle svých představ

Přihlášení na prázdninový provoz bude organizováno následovně:

Mateřské školy, které mají prázdninový provoz, jsou uvedeny v tabulce – viz. níže

Rodiče, kteří mají zájem umístit dítě v době prázdnin, ať už ve své kmenové škole, anebo do náhradní mateřské školy, se zapíší do připraveného seznamu, a to do 19. března 2024. Děti budou k pobytu v jiné mateřské škole, než je jejich kmenová, přijímány podle kapacitních možností příslušné mateřinky.

V termínu od 22. – 26. dubna 2024 rodiče podají Žádost o přijetí svého dítěte k prázdninovému provozu ve své kmenové školce.

Následně ředitelky zkompletují žádosti, doloží kopii evidenčního listu dítěte a vše potřebné předají ředitelce příslušné mateřské školy, kde bude dítě přijato.

Platbu školného uhradí zákonný zástupce do 10 dní od podání žádosti k přijetí. V případě nepřijetí platby do 10. dne od podání žádosti, bude 11. den dítě z letního provozu vyřazeno.

Výše školného na letní prázdninový provoz bude upřesněna ředitelkami MŠ.

Letní provoz MŠ 2024