Hola, hola, školka volá

Hola, hola, školka volá

Vážení a milí rodiče, 😊
blíží se začátek školního roku, a proto bych vás chtěla informovat o organizaci nástupu dětí do naší MŠ.
Vzhledem k pokračující rekonstrukci podlah v MŠ Hlubčická bude provoz mateřské školy zahájen od 1.9.2021 na Základní škole Žižkova Krnov. V těchto prostorách je provoz MŠ zajištěn již od června a je maximálně přizpůsoben potřebám dětí. Ráda bych vás ujistila, že jsou dodržovány všechny bezpečnostní a provozní podmínky tak, aby vyhovovaly dětem a rodiče byli spokojeni. 😊😊😊
Nástup přihlášených dětí je 30.8.2021 od 6.00 – 16.00 hodin.
Pro nově přihlášené děti jsme nachystali adaptační dny 30.- 31.8.2021 od 8.00 – 12.00 hodin, kdy si můžete prohlédnout prostory, s dětmi si ve třídě pohrát a seznámit se s učitelkami a organizací provozu.
Těšíme se na vás a za všechny zaměstnance vám přeji hezký zbytek léta. 🌞
Bc. Alena Klohnová
ředitelka MŠ