Covid ve školách – informace MŠMT

Covid ve školách – informace MŠMT

  1. INFORMAČNÍ NEJASNOSTI VE ŠKOLÁCH

Na základě nejčastější dotazů a problémových situacích v uplynulém týdnu připravili pro školy infoleták, jehož primárním cílem je usnadnit a zpřehlednit komunikace se zákonnými zástupci. Leták naleznete v příloze a na https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/ je k němu ještě podrobnější výklad a konkrétní odkazy.

  • kdo nařizuje protiepidemická opatření
  • nařizování a ukončování karantény
  • vydávání OČR
  • podmínky pro povinnou distanční výuku

 

  1. MIMOŘÁDNÉ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Krajské hygienické stanice aktuálně často odmítají uzavírat i velmi výrazně covidem zasažené školy. Školy se pak dostávají do situace, kdy nejsou schopny zajistit provoz, ale zároveň nemohou zavřít. Pokud škola vyčerpala ředitelské volno a KHS odmítla zařízení uzavřít, nabízí MŠMT ředitelům jako krizové řešení možnost požádat o změnu organizace školní roku. Vše je přehledně na https://www.edu.cz/methodology/zadost-o-odlisnou-organizaci-skolniho-roku/

Ředitel žádost projedná se zřizovatelem, vyplní na webu MŠMT jednoduchou online žádost, vygeneruje pdf, pošle datovou schránkou a MŠMT v rámci hodin, nejpozději do druhého dne žádost schválí. Pro urychlení doporučujeme paralelně poslat také kolegyni L. Vejříkové na email lenka.vejrikova@msmt.cz.

V případě takovéhoto postupu má škola de facto vyhlášeno „ředitelské volno“, rodiče žáků do 10 let mají nárok na OČR (nepředvídaná událost). Distanční výuka během uzavření není povinná a není možné ji dle zákona nařídit. Je však na škole, zda i v době uzavření dětem možnost společné práce na dálku nabídne.

Informace MŠMT pravidelně aktualizuje na https://www.edu.cz/covid-19/ a také je zveřejňuje a na dotazy ředitelů odpovídá na https://www.facebook.com/stredniclanek

 

Současně dovolte, abychom Vás upozornili na následující sdělení MŠMT.

MŠMT vydalo aktuální informace pro školy a školská zařízení s účinností od 15. 11. 2021 k ochranným prostředkům a povinnému testování MŠMT vydalo aktuální informace pro školy a školská zařízení s účinností od 15. 11. 2021 k ochranným prostředkům a povinnému testování – edu.cz.

 

S přáním pevného zdraví