Analýza témat – Prostředí a Voda, nový Plán činností

Analýza témat – Prostředí a Voda, nový Plán činností

Ukončili jsme analýzu prostředí a vody, na schůzce ekotýmu naplánovali cíle, které chceme naplnit. Na nástěnce v MŠ zveřejňujeme plány s úkoly, na kterých se můžete podílet i Vy.

Výstupy toho, jak jsme plnili úkoly a naplňovali cíle vyvěšujeme na ekonástěnce v MŠ a také na tomto webu v odkazu Ekoškola.