Adaptace dětí v MŠ

Adaptace dětí v MŠ

Milý rodiče,

nástup Vašeho dítěte do školky nám není lhostejný. Naším posláním je umožnění dětem navázání vztahů s vrstevníky, rozvíjení schopnosti spolupráce a prosociálního cítění. Naším cílem je co nejvíce usnadnit Vám i Vaším dětem vstup do mateřské školy.

Adaptace znamená přizpůsobení se sociálnímu prostředí. Děti si zvykají na nové podmínky, pro ně doposud neznámé. Pobyt v MŠ přináší Vašim dětem novou zkušenost – dlouhodobější a intenzivnější účast ve skupině vrstevníků, jejíž normy je třeba přijmout a zaujmout v ní určitou pozici.

S čím se dítě při nástupu do mateřské školy vyrovnává?

1. Odloučení od rodičů.

2. Vytvoření nové vazby na jinou dospělou osobu – učitelku.

3. Přijetí učitelky jako nové autority, přijetí odlišného stylu vedení oproti rodičům.

4. Navazování vztahů s dalšími dětmi.

5. Přijímání norem a hodnot vrstevnické skupiny, osvojování si role v dané skupině, způsobu řešení konfliktů.

6. Přijímání nových pravidel a omezení.

7. Přijetí faktu, že se většina činností provádí společně.

8. Poznání nového prostředí – umístění hraček, materiálu, místa pro oblékání, mytí, stolování, spaní atd.

9. Přizpůsobení se novému režimu a dennímu rytmu v MŠ.

10. Stravování – pravidelnost, společné stolování, nové druhy jídla atd.

11. Požadavky na určitou míru samostatnosti v rámci sebeobsluhy i schopnosti říct si o pomoc.

12. Očekávání ze stran rodičů, učitelky, ostatních účastníků procesu.

Úspěšná adaptace potřebuje svůj čas, proto buďte ke svým dětem i k sobě shovívaví. Jak poznáme, že se naše dítě adaptovalo?

1. Zapojuje se do skupinového dění, našlo si okruh kamarádů.

2. Dovede si hrát s vrstevníky, dohodnout se s nimi, komunikovat

3. Dítě chodí do školky rádo, cítí se tam dobře

4. Dítě samo vyjadřuje požadavky, přichází a nápady, samostatně řeší problémy, přistupuje iniciativně ke hře

5. Dítě akceptuje denní řád, skupinová pravidla

6. Dítěti nedělá větší problémy odpoutat se od matky, rozloučit se

7. Dítě zná jména učitelek, přichází bez problémů jak za učitelkami, tak za ostatními pracovníky školy.

K tomu, abychom mohli dospět k úspěšnému ukončení adaptačního procesu na vstup do mateřské školy, je potřeba pochopit jednotlivé fáze tohoto procesu a snažit se dítěti dát prostor, čas a pomocnou ruku pro co nejsnadnější průběh.